Haberler Çevre Sektör Komitesi MYK Çevre Sektör Komitesi 16. Toplantısı Gerçekleştirildi.
MYK Çevre Sektör Komitesi 16. Toplantısı Gerçekleştirildi.

MYK Çevre Sektör Komitesi, Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) tarafından Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Projesinin hibe bileşenlerinden olan “VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı” kapsamında hazırlanan  “Tehlikeli Atık Toplayıcısı (Seviye 3), Tehlikesiz Atık Toplayıcısı (Seviye 3), Atık Ayırma İşçisi (Seviye 3) ve Atık Madeni Yağ Rafinasyon Elemanı (Seviye 4)” taslak meslek standartları ve taslak yeterliliklerini incelemek üzere 22 Aralık 2021 tarihinde 16. toplantısını gerçekleştirmiştir.

Çevre Sektör Komitesi üyelerinin yanı sıra TAGED temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, komiteye sunulan taslak meslek standartları ve taslak yeterlilikler incelenmiş, tartışılmış ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

231221-1

 
1664331078.515 - 28.09.2022 02:45:00 - 10.6.40.127 - [3.237.27.159]