Haberler Çevre Sektör Komitesi MYK Çevre Sektör Komitesi 12. Toplantısı Gerçekleştirildi
MYK Çevre Sektör Komitesi 12. Toplantısı Gerçekleştirildi

MYK Çevre Sektör Komitesi, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. tarafından hazırlanan “Atık Yakma Operatörü (Seviye 5), Atık Yakma Saha Elemanı (Seviye 4), Atık Besleme Elemanı (Seviye 3), Atık Yakma Ön İşlem Elemanı (Seviye 3), Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı (Seviye 3) ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı (Seviye 3)” taslak yeterliliklerini incelemek üzere 15 Ekim 2020 tarihinde video konferans yöntemi ile 12. toplantısını gerçekleştirdi.

Komiteye sunulan taslak yeterlilikler incelenmiş, tartışılmış ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

191020-1

 
1659883754.411 - 07.08.2022 15:22:56 - 10.6.40.128 - [3.239.4.127]