Haberler Çevre Sektör Komitesi MYK Çevre Sektör Komitesi On Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi
MYK Çevre Sektör Komitesi On Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi

MYK Çevre Sektör Komitesi, Jeomorfoloji Derneği tarafından hazırlanan “Jeomorfolog (Seviye 6)” meslek standardı taslağını incelemek üzere 11 Şubat 2019 tarihinde MYK’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ilgili taraflardan görüş alınarak taslak meslek standardının yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Bu bağlamda, MYK Çevre Sektör Komitesinin on birinci toplantısı 17 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Çevre Sektör Komitesi üyelerinin yanı sıra meslek standardı hazırlama ekibinin de katılım sağladığı toplantıda, komiteye sunulan “Jeomorfolog (Seviye 6)” meslek standardı taslağının sektör komitesinde alınan kararlar doğrultusunda düzenlenerek MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verildi.

190619-1

 
1659889588.091 - 07.08.2022 17:00:10 - 10.6.40.128 - [3.239.4.127]