Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı TYÇ Strateji Belgesi İstişare Etkinliği Gerçekleştirildi
TYÇ Strateji Belgesi İstişare Etkinliği Gerçekleştirildi

 

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Projesi (TUYEP) kapsamında hazırlanmış olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Taslağına yönelik İstişare Etkinliği 25 Mart 2021 Perşembe günü çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

260321-5

İstişare Etkinliği; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu başta olmak üzere meslek örgütleri, işçi, işveren ve eğitim sendikaları ile yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından yaklaşık 75 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 260321-6

Etkinlik TÜRK-İŞ Temsilcisi Enis BAĞDADİOĞLU, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan AYDIN ve Meslek¡ Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Konuşmalarda TYÇ Strateji Belgesi’nin önemine değinilmiş ve bugüne kadar TYÇ kapsamında oluşturulan işbirliklerine vurgu yapılmıştır.

260321-7 

Açılış konuşmalarının ardından TYÇ Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK tarafından TYÇ Strateji Belgesi’ni konu alan tanıtıcı bir sunum gerçekleştirilmiş ve etkinliğin diğer bölümlerinde izlenecek istişare yöntemi açıklanmıştır. 

260321-8

Etkinliğin sabah oturumu, katılımcıların 3 farklı çalışma grubuna ayrılarak ülkemizde yeterliliklerden sorumlu ana kurumlar olan MEB, YÖK ve MYK’nın TYÇ kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile TYÇ’ye ilişkin yol haritalarının değerlendirdiği çalıştayların gerçekleştirilmesiyle sona ermiştir.

260321-9

Etkinliğin ikinci yarısı katılımcıların 4 farklı çalışma grubuna ayrıldığı tematik çalıştaylarla devam etmiştir. Bu bölümdeki çalışma gruplarında TYÇ Strateji Belgesi Taslağı’nın ekinde yer alan Eylem Planı’nın ana öncelik alanları değerlendirilmiştir.

 260321-10 

Son bölümde TUYEP kapsamında görevli Uzman Gerard Mad¡ll tarafından çalıştaylarda elde edilen sonuçlar özetlenmiş ve değerlendirme yapılmıştır. Etkinlik, TYÇ Strateji Belgesi’nde yer verilen istişare soruları üzerinden TYÇ’ye yönelik faaliyetlere yön vermek amacıyla katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasıyla tamamlanmıştır.

260321-11 

İstişare Etkinliği’ne katılarak TYÇ Strateji Belgesi’nin nihayetlendirilmesine katkı sunan tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

260321-7

 
1639017913.807 - 09.12.2021 03:18:54 - 10.6.40.128 - [54.80.173.217]