Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı AYÇ Danışma Grubu 55. Toplantısına Katılım Sağlandı
AYÇ Danışma Grubu 55. Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilen AYÇ Danışma Grubu 55. Toplantısı’na katılmıştır.

Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen AYÇ Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve güveni teşvik etmek ve genel tutarlığı sağlamak amacıyla AYÇ Danışma Grubu kurulmuştur.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü’nün başkanlık ettiği ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) uzmanlığıyla desteklenen Danışma Grubu, Avrupa Konseyi ile birlikte, ulusal temsilciler (Üye Devletlerden ikişer, diğer 11 katılımcı ülkeden ise birer temsilci), iş piyasası aktörleri, eğitim-öğretim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yılda ortalama üç kez düzenlenen Danışma Grubu toplantılarına katılım sağlanarak Avrupa düzeyindeki ve diğer ülkelerdeki gelişmelerin takip edilmesi, ülkemizdeki gelişmelerin paylaşılması, istişarelerde bulunulması ve kurumsal temasların geliştirilmesi önem arz etmektedir. COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya AYÇ Danışma Grubu daimi temsilcisi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK katılmıştır.

Gündemdeki tüm konuların Danışma Grubu üyeleri tarafından müzakere edildiği toplantının ilk oturumunda, Avrupa Komisyonu tarafından güncel gelişmeler ve AYÇ değerlendirmesi hakkında bilgi verilmiş, CEDEFOP tarafından UYÇ anketi sonuçları paylaşılmış ve İtalya Referanslama Raporu’nun mevcut durumu sunulmuş ve değerlendirilmiştir.

Toplantının ikinci oturumunda Fransa Referanslama Raporu sunulmuş ve aralarında Osman Seçkin AKBIYIK’ın da yer aldığı üç üye tarafından rapora ilişkin detaylı değerlendirmeler paylaşılmıştır. Fransa Referanslama Raporu Danışma Grubu tarafından şeffaf, açık ve anlaşılır bir rapor olarak değerlendirilmiştir.

Toplantının üçüncü oturumunda Yatay Karşılaştırma Proje Grubu’nun hazırladığı rapor ile Üçüncü Ülke Boyutu Proje Grubu’nun çalışmaları sunulmuş ve değerlendirilmiştir.

Toplantının ikinci gününde gelenek olduğu üzere “yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması” ele alınmış, Avrupa Komisyonu ve CEDEFOP tarafından güncel gelişmeler paylaşılmış, Hollanda Doğrulama Raporu sunulmuş ve değerlendirilmiştir.

Toplantının son oturumunda ise yüksek kaliteli doğrulama yöntemler sunulmuş ve değerlendirilmiştir.

 
1638164202.994 - 29.11.2021 06:10:24 - 10.6.40.127 - [34.228.229.51]