Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı AYÇ Danışma Grubu 54. Toplantısına Katılım Sağlandı
AYÇ Danışma Grubu 54. Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 24-25 Kasım 2020 tarihlerinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AYÇ Danışma Grubu 54. Toplantısı’na katılmıştır.

271120-2 

Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen AYÇ Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve güveni teşvik etmek ve genel tutarlığı sağlamak amacıyla AYÇ Danışma Grubu kurulmuştur. AYÇ’nin uygulanmasında Komisyon, Üye Devletler ve paydaşlar arasında merkezi bir istişare platformu olan AYÇ Danışma Grubu, AYÇ uygulamasına katılan ülkeler arasında güven oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü’nün başkanlık ettiği ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) uzmanlığıyla desteklenen Danışma Grubu, Avrupa Konseyi ile birlikte, ulusal temsilciler (Üye Devletlerden ikişer, diğer 11 katılımcı ülkeden ise birer temsilci), iş piyasası aktörleri, eğitim-öğretim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yılda ortalama üç kez düzenlenen Danışma Grubu toplantılarına katılım sağlanarak Avrupa düzeyindeki ve diğer ülkelerdeki gelişmelerin takip edilmesi, ülkemizdeki gelişmelerin paylaşılması, istişarelerde bulunulması ve kurumsal temasların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya AYÇ Danışma Grubu daimi temsilcisi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK katılmıştır.

271120-3 

Gündemdeki tüm konuların Danışma Grubu üyeleri tarafından müzakere edildiği toplantının birinci gününün ilk bölümünde, Avrupa’daki ve ulusal düzeydeki güncel gelişmeler paylaşılmış, “İrlanda Referanslama Raporu” sunulmuş ve değerlendirilmiştir.

271120-4 

Toplantının ikinci bölümünde referanslama raporlarının güncellenmesine ilişkin süreç ile uluslararası yeterlilikler hakkındaki akran öğrenme etkinliğine ilişkin gündem değerlendirilmiştir.

 271120-5

Toplantının ikinci gününde gelenek olduğu üzere “Doğrulama (validation)” başlığı ele alınmış, Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması Rehberi’nin güncellenmesine dair yol haritası ve hazırlanacak bilgi notları değerlendirilmiştir.

271120-6 

Toplantının son bölümünde ise “Bireysel Öğrenme Hesapları ve Doğrulama” ve “Fransa’daki Doğrulama Uygulamaları” başlıklı sunumlar yapılmıştır.

271120-7

271120-2

 
1638160926.672 - 29.11.2021 05:15:47 - 10.6.40.127 - [34.228.229.51]