Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı YÖK ile Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi
YÖK ile Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu’nun 06 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Yirmi Yedinci Toplantısında “Mevcut Yeterlilik Türleri Listesi” nin güncellenmesi için ana sorumlu kurumlar olan Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun görüşlerinin alınması” kararlaştırılmıştır.

Bu karara istinaden, 05 Kasım 2020 günü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirilmiştir. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ ve TYÇ Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK ile uzmanların katıldığı toplantıda, YÖK sorumluluğundaki yeterlilik türleri değerlendirilmiş ve yapılacak güncellemeler belirlenmiştir. Toplantıda ayrıca, Yükseköğretim Yeterlilik Türü Belirleyicileri ile Yükseköğretim Kalite Güvence Belgesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, bu dokümanlar ve güncel yeterlilik türlerinin TYÇ Kuruluna sunulması kararlaştırılmıştır.

 
1638161717.927 - 29.11.2021 05:28:58 - 10.6.40.127 - [34.228.229.51]