Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı TYÇ Kurulu 27. Toplantısı Gerçekleştirildi
TYÇ Kurulu 27. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Yirmi Yedinci Toplantısı, 06 Ekim 2020 tarihinde Kurul üyesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN başkanlığında, video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Toplantının ilk bölümünde TYÇ Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK tarafından son Kurul toplantısından bu yana yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmış ve toplantının ana gündem maddesini oluşturan yeterlilik türleri ve yeterlilik türü belirleyicilerine ilişkin sunum gerçekleştirilmiştir.

Toplantının ikinci bölümünde ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcileri tarafından yükseköğretim yeterliliklerine ilişkin yeterlilik tür belirleyicileri açıklanmış ve Kurul üyelerinin değerlendirmelerine sunulmuştur. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ tarafından Kurul üyelerinin soruları yanıtlanmıştır.

Toplantıda, yeterlilik türü belirleyicileri şablonunun güncellenmesine ilişkin bir çalışma yapılmasına, yükseköğretim yeterlilik tür belirleyicilerinin uzlaşılan hususlar ışığında iyileştirilmesine ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ve Kurul üyeleriyle paylaşılan yeterlilik tür belirleyicilerinin bir sonraki toplantıda ele alınmasına karar verilmiştir.

Toplantıya katılım sağlayarak değerli görüş ve önerilerini paylaşan üyelerimize teşekkür ederiz.

 
1638680890.141 - 05.12.2021 05:41:51 - 10.6.40.128 - [35.153.166.111]