Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Avrupa Eğitim Kurumunun (ETF) Düzenlediği Çalıştay’a katılım sağlandı
Avrupa Eğitim Kurumunun (ETF) Düzenlediği Çalıştay’a katılım sağlandı

Avrupa Birliği ile işbirliği olan ülkelerin beşeri sermayelerini geliştirmelerini destekleyen Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) tarafından 25 Haziran 2020 tarihinde “Okullarda Öz Değerlendirme” başlıklı çevrimiçi çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK ve Uzman Nesrin DOĞAN katılmıştır.
Çalıştay dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

260620-8 

Çalıştay, ETF Kalite Güvencesi Forumu moderatörlüğünde düzenlenmiştir. Forum, mesleki eğitim ve öğretimin kalite güvencesini sağlamayı hedefleyen uluslararası bir işbirliği ortaklığıdır. Forum üye ülkelere mesleki eğitim ve öğretimde kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik uygulamaları modernleştirmek ve geliştirmek için destek vermektir.

 260620-9

Çalıştay kapsamında, mesleki eğitim sunan okullarda yürütülen öz değerlendirme uygulamaları ele alınmış, Estonya ve Karadağ temsilcileri tarafından öz değerlendirme uygulamalarına yönelik ülke deneyimleri paylaşılmıştır.

 260620-10

Estonya ve Karadağ, eğitim süreçlerinde öz değerlendirme uygulamalarını kalite güvencesinin önemli ve vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu sebeple her iki ülkede de mesleki ve teknik eğitim sunan okullarda belirli aralıklarla öz değerlendirme yapılması yasal olarak da zorunludur. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kalite Güvence Yönetmeliğine göre de eğitim ve belgelendirme kuruluşlarının yılda bir öz değerlendirme yapması gerekmektedir.

 260620-11

ETF ile işbirliği yapan 29 ülkenin eğitim ve kalite güvence sistemleri hakkında detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

260620-8

 
1638161675.614 - 29.11.2021 05:28:16 - 10.6.40.127 - [34.228.229.51]