Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı TYÇ Kurulu 26. Toplantısı Gerçekleştirildi
TYÇ Kurulu 26. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Yirmi Altıncı Toplantısı, 25 Haziran 2020 tarihinde Kurul üyesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN başkanlığında, video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantı, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen çalışmalar ile ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK tarafından yapılan bilgilendirmeyle başlamıştır. Ardından, TYÇ Yönetmeliği gereğince hazırlanan Mevcut Yeterlilik Türlerinin Tespiti, Yeni Yeterlilik Türlerinin Belirlenmesi, Yeterlilik Türlerinin Güncellenmesi ve İptaline İlişkin Usul ve Esaslar ile Yeterliliklerin Güncellenmesi, Değiştirilmesi ve İptaline İlişkin Usul ve Esaslar Uzman Nesrin DOĞAN tarafından sunulmuş ve Kurul üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

 

Toplantının üçüncü gündem maddesi kapsamında Uzman Yardımcısı Büşra TEKELİOĞLU tarafından yeterlilik türleri ve yeterlilik türü belirleyicileri hakkında bilgi verilmiş, Kurul üyelerinin soruları yanıtlanmıştır.

Toplantının son gündem maddesi kapsamında ise Uzman Yardımcısı Ekrem YAZICI tarafından Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nın mevcut durumu ve sorumlu kurumlardan beklentiler sunulmuş, Kurul üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

Toplantıda, usul ve esaslar taslaklarına yönelik Kurul üyelerinin görüş ve önerilerini iletmesine, yeterlilik türü belirleyicilerinin görüş ve öneriler doğrultusunda iyileştirilmesine ve Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nın zenginleştirilmesi ve güncelliğinin sürdürülmesi için sorumlu kurumlarla işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

Toplantıya katılım sağlayarak değerli görüş ve önerilerini paylaşan üyelerimize teşekkür ederiz.

 

 
1642750163.982 - 21.01.2022 08:03:05 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]