Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı TYÇ Öğrenme Kazanımları Rehberi Yayımlandı
TYÇ Öğrenme Kazanımları Rehberi Yayımlandı

 

19 Kasım 2015’te yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) temel işlevlerinden biri de yeterliliklerin (diploma, sertifika, belge vb.) bir öğrenme süreci sonunda bireyin neler bildiğinin ve yapabildiğinin ifadesi olan öğrenme kazanımlarıyla tanımlanması ve ölçme değerlendirme süreçlerinin bu kazanımlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasıdır.

TYÇ Yönetmeliği kapsamında yürütülecek çalışmalar ile, gelişen ve değişen öğrenme anlayışı paralelinde, ülkemiz eğitim öğretim ve yeterlilik sisteminde öğrenenlere kazandırılanları anlatma noktasında kullanışlı bir araç olan öğrenme kazanımlarının tüm yeterlilikler için belirlenmesi, mevcut yeterliliklerde ise bu kazanımların güncellenmesi öngörülmektedir.

Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu gibi sorumlu kurumların TYÇ mevzuatında yer alan hükümler doğrultusunda Yeterlilik Tanımlama Formları, Yeterlilik Tür Belirleyicileri, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı gibi araçlarda kullanılan öğrenme kazanımlarının oluşturmasına/güncellenmesine katkı sunmak amacıyla “TYÇ Öğrenme Kazanımları Rehberi” hazırlanmıştır.

Rehberde öğrenme kazanımları yaklaşımı, kullanım alanları ve temel ilkeleri ile öğrenme kazanımlarının yazılma ve kullanılması hakkında bilgilere yer verilmiştir. Özellikle, yeterlilik hazırlayan kurum/kuruluşların, rehber yardımı ile bilgi sahibi olmaları ve rehberde yer alan örnek yapılar yardımıyla öğrenme kazanımlarını daha pratik şekilde belirlemesine destek olunması amaçlanmıştır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Rehbere buradan ulaşılabilmektedir.

Yeterlilik sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara öğrenme kazanımlarının belirlenmesi ve/veya güncellenmesi süreçlerinde rehberlik etmek amacıyla hazırlanan TYÇ Öğrenme Kazanımları Rehberi’nin tüm paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza faydalı olmasını diliyoruz.

 
1642749299.434 - 21.01.2022 07:48:41 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]