Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı TYÇ Kalite Güvence El Kitabı Yayımlandı
TYÇ Kalite Güvence El Kitabı Yayımlandı

Ülkemizin tek ve kapsayıcı ulusal yeterlilik çerçevesi olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) 19 Kasım 2015’te yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeterliliklerin (diploma, sertifika, belge vb.) geçerliliğini ve güvenilirliğini desteklemek için yenilikçi kalite güvence sistemlerinin kurulmasına ve işletilmesine yönelik süreç de başlamıştır.

Yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesinin ön koşulu, kalite güvencesinin sağlanması başka bir deyişle, TYÇ kapsamında belirlenen kalite güvence ölçütlerinin karşılanmasıdır. Yeterliliklerin kalite güvencesinin kim tarafından, nasıl ve ne sürede sağlanacağını açıklamak, kalite güvencesine yönelik ölçütleri belirlemek ve uygulama esaslarını açıklamak amacıyla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik 25 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında yürütülecek çalışmalar neticesinde, ülkemiz eğitim öğretim ve yeterlilik sisteminin en önemli çıktısı olan yeterliliklerin kalitesine ulusal ve uluslararası düzeyde duyulan güvenin artması sağlanacaktır. Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu gibi sorumlu kurumların TYÇ Kalite Güvence Yönetmeliği’nde yer alan hükümler doğrultusunda kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemleri oluşturmasına katkı sunmak amacıyla “TYÇ Kalite Güvence El Kitabı” hazırlanmıştır.

El Kitabı hazırlanırken, sorumlu kurumlar, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının mevcut ve gelişmekte olan uygulamaları esas alınmış olup temel eğitim, ortaöğretim, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ile yaygın ve serbest öğrenmeler sonucu edinilen yeterliliklerin tamamını kapsayan bir yaklaşım benimsenmiştir.

Kalite Güvence El Kitabı, tutarlı ve güvenilir bir kalite güvence sistemi oluşturulması için karşılanması gereken kalite güvence ölçütlerini, kalite güvence belgesi ve zorunlu rehberlerin ana hatlarını ve her bir ölçüte yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde esas alınacak göstergeleri açıklamaktadır. El Kitabı, eğitim, öğretim ve öğrenme süreçlerinin çıktısı olan yeterliliklerin hazırlanması ve onaylanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi, belgelendirilmesi ve iyileştirilmesi gibi bileşenlere odaklanmaktadır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan El Kitabına buradan ulaşılabilmektedir.

Yeterlilik sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara kalite güvence sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesi süreçlerinde rehberlik etmek amacıyla hazırlanan TYÇ Kalite Güvence El Kitabı’nın faydalı olmasını diliyoruz.

 
1642750696.692 - 21.01.2022 08:11:58 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]