Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı TYÇ Kurulu Yirmi Beşinci Toplantısı Gerçekleştirildi
TYÇ Kurulu Yirmi Beşinci Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Yirmi Beşinci Toplantısı, 25 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. TÜRK-İŞ temsilcisi ve TYÇ Kurulu Başkan Vekili Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığındaki toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan ve toplantı öncesinde Kurul üyelerine iletilen Kalite Güvence Belgeleri değerlendirilmiştir.

Toplantı, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen çalışmalar ile ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK tarafından yapılan bilgilendirmeyle başlamıştır. Ardından, MEB Strateji Başkanlığı AR-GE, Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki ÖZTÜRK tarafından MEB Kalite Güvence Belgesi hakkında bilgi verilmiş ve Kurul üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

Toplantının üçüncü gündem maddesi doğrultusunda YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ ve YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım tarafından Yükseköğretim Kalite Güvence Belgesi hakkında bilgi verilmiş ve Kurul üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

Kurul üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda Kalite Güvence Belgelerinin nihai haline getirilmesi hususunda fikir birliği sağlanmıştır. Toplantıda ayrıca Yeterlilik Tür Belirleyicileri gündeme gelmiş ve bir sonraki toplantıda bu konunun gündeme alınması kararlaştırılmıştır.

Toplantıya katılım sağlayarak değerli görüş ve katkılarını paylaşan üyelerimize teşekkür ederiz.

 
1642747282.773 - 21.01.2022 07:15:04 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]