Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Brüksel’de Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Danışma Grubu 52. Toplantısına Katıldık.
Brüksel’de Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Danışma Grubu 52. Toplantısına Katıldık.

Ülkemizin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen AYÇ Danışma Grubu 52. Toplantısı’na katılmıştır.

190220-1

Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen 2008 tarihli Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve güveni teşvik etmek ve genel tutarlığı sağlamak amacıyla AYÇ Danışma Grubu kurulmuştur. AYÇ’nin uygulanmasında Komisyon, Üye Devletler ve paydaşlar arasında merkezi bir istişare platformu olan AYÇ Danışma Grubu, AYÇ uygulamasına katılan ülkeler arasında güven oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü’nün başkanlık ettiği ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) uzmanlığıyla desteklenen Danışma Grubu, Avrupa Konseyi ile birlikte, ulusal temsilciler (Üye Devletlerden ikişer, diğer 11 katılımcı ülkeden ise birer temsilci), iş piyasası aktörleri, eğitim-öğretim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yılda ortalama üç kez düzenlenen Danışma Grubu toplantılarına katılım sağlanarak Avrupa düzeyindeki ve diğer ülkelerdeki gelişmelerin takip edilmesi, ülkemizdeki gelişmelerin paylaşılması, istişarelerde bulunulması ve kurumsal temasların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla, AYÇ Danışma Grubu’nun 52. Toplantısı’na Kurum Başkanı Sayın Adem CEYLAN ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK katılmıştır.

190220-2

Gündemdeki tüm konuların Danışma Grubu üyeleri tarafından müzakere edildiği toplantının birinci gününün ilk bölümünde, Avrupa ve ulusal düzeydeki güncel gelişmeler sunulmuş; “Yatay Karşılaştırma” ve “Üçüncü Taraf Ülkeler Boyutu” adlı proje gruplarının çalışmaları paylaşılmış ve Sırbistan referanslama raporu sunulmuş ve AYÇ Danışma Grubu tarafından şeffaf ve başarılı bir rapor olarak değerlendirilmiştir.

190220-3

Toplantının ikinci bölümünde 2020-2021 Çalışma Planı taslağı ile Akran Öğrenme Etkinlikleri Takvimi sunulmuş ve üyeler tarafından müzakere edilmiş, Avrupa Beceriler, Yetkinlikler ve Meslekler (ESCO) Portalı, Europass ve yeterlilikler konuları ele alınmıştır.

190220-4

Toplantının ikinci gününde gelenek olduğu üzere “Doğrulama (validation)” başlığı ele alınmış, Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanmasına ilişkin 2012 tarihli Tavsiye Kararı’nın güncellenmesine dair bilgi verilmiş, İspanya ve Kosova doğrulama raporları sunulmuştur.

190220-6

Toplantının son bölümünde ise 2020-2022 Doğrulama için Çalışma Planı ve Avrupa Doğrulama Festivali programı sunulmuş ve müzakere edilmiştir.

Toplantı sonrasında Sayın Adem CEYLAN, AB Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Sayın Mehmet Kemal BOZAY’ı ve Belçika Büyükelçimiz Sayın Hasan ULUSOY’u ziyaret ederek ulusal ve uluslararası çalışmalarımız hakkında bilgilendirmiştir.

190220-7

190220-8

190220-9

190220-10

190220-1

 
1642753228.233 - 21.01.2022 08:54:10 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]