Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulu İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulu İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

140220-7

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile ilgili tüm teknik çalışmalara ilişkin nihai kararları almak ve temsilcisi oldukları kurumlarda kararların uygulanmasını sağlamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mahmut ÖZER, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın yer aldığı TYÇ Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını 14 Şubat 2020 tarihinde MYK hizmet binasında gerçekleştirmiştir.

Toplantıda 2018-2019 yıllarında TYÇ kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi paylaşılmış, yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sorumlu kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilmiş ve istişarelerde bulunulmuştur.

Toplantının ikinci bölümünde ise TYÇ Kurulu tarafından uygun bulunan dört ayrı mevzuat düzenlemesi, faaliyet raporları ve eylem planları ile TYÇ İstişare Meclisinde Yer Alacak Kurum Kuruluş Listesi oybirliğiyle onaylanmıştır. Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına yönelik iş ve işlemler TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından ivedilikle gerçekleştirilecektir.

 
1659887751.639 - 07.08.2022 16:29:33 - 10.6.40.128 - [3.239.4.127]