Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı TYÇ İstişare Meclisi Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi.
TYÇ İstişare Meclisi Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

201219

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi İstişare Meclisi birincisi toplantısı, 100’ü aşkın temsilcinin katılımıyla 19 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Bakanlık, kamu kurumu, meslek kuruluşu, sendika ve sivil toplum kuruluşu statüsünde 70 farklı kurum ve kuruluşun temsil edildiği Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) İstişare Meclisi, TYÇ’ye ilişkin konuları değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla oluşturulmuştur.

TYÇ İstişare Meclisi birinci toplantısı, MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN ile TYÇ Kurulu Başkanı ve Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Kemal Varın NUMANOĞLU’nun açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

201219-1

Sayın CEYLAN, konuşmasında MYK faaliyetlerinin yanı sıra TYÇ’nin hazırlanması ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne (AYÇ) referanslanması ile TYÇ Kalite Güvence Yönetmeliği kapsamındaki çalışmaların ülkemiz açısından önemine değinmiş, bireylerin yurtdışındaki eğitim ve istihdam fırsatlarına ulaşabilmesi için ülkemiz yeterliliklerine güven duyulması gerektiğine vurgu yapmıştır.

Sayın NUMANOĞLU ise TYÇ Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığının yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanması konusundaki çalışmalarına yönelik açıklamalar yapmıştır.

201219-2

Çalıştay’ın birinci bölümünde katılımcılara TYÇ’nin kapsamı ve temel bileşenleri, 2016-2019 yılları arasında yürütülen faaliyetler ve kalite güvence ölçüt ve gereklilikleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca birinci bölüm sonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Oğuz BORAT ve Prof. Dr. Sayın Metin TOPRAK tarafından TYÇ kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara yönelik genel değerlendirme konuşmaları gerçekleştirilmiştir.

201219-3

Toplantının ikinci bölümü Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı, TYÇ-AYÇ Referanslama çalışmaları ve TYÇ İletişim Stratejisi ve tanıtım faaliyetlerine yönelik tematik sunumlarla devam etmiş ve meclis üyelerinin 2016-2019 yılları arasında yürütülen faaliyetler hakkında görüş ve değerlendirmelerinin alınmasıyla son bulmuştur.

TYÇ İstişare Meclisi birinci toplantısına katılım ve katkı sağlayan TYÇ İstişare Meclisinin tüm üyelerine teşekkür ederiz.

201219

Fotoğraf galerisi için tıklayınız...

 
1642749131.442 - 21.01.2022 07:45:53 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]