Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Mesleki Eğitim ve Değişim Çalıştayı’na Katıldık
Mesleki Eğitim ve Değişim Çalıştayı’na Katıldık

161219-5

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) organizasyonu, Almanya-Türkiye Gençlik Köprüsü finansmanıyla STUDIO2B GMBH ortaklığında 3-4 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Değişim Çalıştayı”na katıldık ve katılımcılarla bilgi ve tecrübelerimizi paylaştık. Türkiye ve Almanya’dan mesleki ve teknik eğitim yöneticileri ile meslek okullarından ve belgelendirme kuruluşlarından uzmanlarla konu hakkında bilgi alışverişi yapılmış, iyi uygulamalar hakkında bilgi edinilerek yapılabilecek ortak çalışmalar saptanmaya çalışılmıştır.

İki gün süren Çalıştay’da her iki ülkenin uzmanları ile mesleki ve teknik eğitim, değişim, belgelendirme, öğrenen ve uzman hareketliliği konusu üzerinde durulmuş, mevcut durumlar ortaya koyulduktan sonra katılımcıların perspektifinden konuya ilişkin bilgi paylaşımı yapılmıştır. Çalıştay’ın teması olan “Değişim” etkinlik süresince odak noktası olarak uygulanan farklı tekniklerde de yer almış ve değişimin getirdiği sinerji tüm katılımcılara yansıtılmaya çalışılmıştır.

Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur ÇETİN tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan Çalıştay’ın devamında Köln Bölge Hükümeti AB Ofisi temsilcisi Till PİONTEK tarafından Almanya’da uygulanan mesleki eğitim programları hakkında bilgiler verilmiştir.

161219-6

İnteraktif uygulamalar ile etkin bir şekilde bilgi değişimi sağlanan Çalıştay’da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen faaliyetler ve Kurumumuzun mesleki eğitime katkıları hakkında bilgilendirme Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığında görevli Uzman Yardımcısı Ekrem YAZICI tarafından yapılmıştır.

Almanya’dan katılım sağlayan uzmanların bulundukları kurumlarda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili yaptıkları sunumların ardından Çalıştay tamamlanmıştır.

161219-7

 

 
1642749538.573 - 21.01.2022 07:52:40 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]