Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı TYÇ Kurulu 24. Toplantısı Gerçekleştirildi
TYÇ Kurulu 24. Toplantısı Gerçekleştirildi

TYÇ Kurulu 24. Toplantısı Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Kemal Varın NUMANOĞLU başkanlığında 28 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

291119-1

TYÇ Daire Başkanlığı tarafından bir önceki TYÇ Kurulu toplantısında Kurul üyelerinin görüşüne sunulan “Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar” taslağı Kurul tarafından oy birliğiyle onaylanmıştır.

Toplantının diğer bir gündem maddesi kapsamında ise sorumlu kurumlar olan MEB ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Kalite Güvence Belgesi hazırlama çalışmalarına ilişkin Kurula bilgilendirme yapılmıştır.

MEB Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Mehmet Baki ÖZTÜRK tarafından MEB Kalite Güvence Belgesi taslağı detaylı olarak sunulmuş ve çalışmanın yılsonuna kadar TYÇ Kuruluna sunulacağı ifade edilmiştir.

291119-2

YÖK Kalite Güvence Belgesi taslağı ise Sayın Dr. Aslı GÜNAY tarafından sunulmuş ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ile işbirliği içerisinde taslağın iyileştirileceği belirtilmiştir.

291119-3

Sunumların ardından her iki taslak hakkında TYÇ Kurulu üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Taslakların en kısa sürede tamamlanarak TYÇ Kurulu ile paylaşılması kararı alınmıştır.

19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstişare Meclisi Toplantısı’na ait taslak gündem ve katılımcı listesinin değerlendirilmesiyle toplantı tamamlanmıştır.

TYÇ’nin etkin olarak uygulanmasında kritik öneme sahip Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar’ın hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği geçen değerli Kurul üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Usul ve Esaslara erişmek için tıklayınız...

291119-1

 
1642752849.939 - 21.01.2022 08:47:51 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]