Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Torino’da Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) Konferansına katıldık.
Torino’da Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) Konferansına katıldık.

Avrupa Birliği’nin dış ilişkiler politikası bağlamında eğitim-öğretim sistemlerinin ve işgücü piyasalarının yeniden düzenlenmesi aracılığıyla ülkelerin beşeri sermayelerini geliştirmelerine destek olan Avrupa Eğitim Kurumu (ETF), her yıl farklı temalarla kurumsal konferanslar düzenlenmektedir.

“Beceriler ve Yeterlilikler: İnsanlar için Faydalar” temalı bu yılki konferansta ETF ile işbirliği yapan 40’a yakın ülkeden politika yapıcılar ve uygulayıcılar ile Avrupa Birliği kurumları ile uluslararası örgütlerden temsilciler ve beceriler ile yetkinlikler alanında tanınmış uluslararası uzmanlar 6-7 Kasım 2019 tarihlerinde İtalya’nın Torino kentinde bir araya gelmiştir.

141119-1 

Konferansa ETF ile işbirliği yapan ülkelerden yeterlilikler, rehberlik, müfredat ve öğretim alanlarında uzman politika yapıcı ve uygulayıcılar, sosyal taraf temsilcileri ile işverenler, okul müdürleri, öğretmenler, eğiticiler, öğretmen eğiticiler, rehberlik danışmanları, diğer AB ülkelerinden uzmanlar, Avrupa Komisyonu, CEDEFOP, Avrupa sosyal ortakları ve sektör temsilcilerinden yaklaşık 180 kişi katılmıştır. Ayrıca, UNESCO, ILO ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar, Avrupa’nın ötesindeki dünyayı ve faaliyet gösterdikleri bölgeleri temsil etmiştir.

 141119-2

AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası ve Ulusal Europass Merkezi olarak uluslararası faaliyetler yürüten; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ni oluşturan ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne referanslayan Mesleki Yeterlilik Kurumu, on üç yıldır yürüttüğü çalışmalar ve başarılarıyla Avrupa Eğitim Kurumu’nun işbirliği yaptığı kurumlar arasında öne çıkmaktadır. Kurumumuzu konferansta Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK temsil etmiştir.

 141119-3

ETF ile işbirliği yapan ülkelerden birçoğu ulusal yeterlilik çerçevesini uygulamakta ve yeterlilik sistemlerini modernleştirmektedir. Konferansta, ETF’nin yeni yayımı “Beceri Araç Takımı” sayesinde ülkelerin yeterlilik sistemlerindeki reformların öğrenme ve öğretimi, kariyer rehberliğini ve ölçmeyi nasıl etkilediği analiz edilmiştir. Politika ve uygulamaların insanlara faydalarına bakarak bunların azamiye çıkarılması için yollar araştırılmıştır ve başarılı uygulamalar ile araçlar keşfedilmiştir.

 141119-4

İnsanların iş bulmak için becerilere, becerilerini ispatlamak için de yeterliliklere ihtiyacı vardır. İşverenler ise nitelikli insanlara ihtiyaç duyar ve çalışanlarının gerekli becerilere sahip olduğundan emin olmak için yeterlilik sahibi çalışanları istihdam eder. Ekonomik, teknolojik ve iş hayatındaki değişimler yeni beceriler gerektirmekte ve bunun da yeterlilikler üzerinde etkileri olmaktadır. Konferansta, ETF ile işbirliği yapan ülkelerdeki çeşitli aktörler arasında beceriler ve yetkinliklere dair iletişim ve diyaloğu anlamak ve desteklemek amaçlanmıştır.

Tartışmanın odağında 3 temel soru yer almıştır: İnsanlar beceriler ve yeterliliklerden nasıl haberdar olur? Hangi tür beceri ve yeterliliklere ihtiyaç duyarlar? Dahası, bunları nasıl elde ederler?

141119-5

Konferansta ayrıca yeni araç takımından temel bulgular paylaşılmış, çalışma gruplarında derin tartışmalar yapılmış ve ETF ile işbirliği yapan ülkeler ile Avrupa Birliği’ndeki başarılı uygulama örnekleri keşfedilmiş ve paylaşılmıştır.

141119-6 

Konferans, ETF ile işbirliği yapan ülkelerden başarılı uygulamalara ev sahipliği yapan “Uygulama Şehri (City of Practice)” adında bir oturum da içermiştir. 4 farklı bölümdeki 11 stantta Beceriler ve Yetkinlikler hakkında bilgi ve rehberlik; öğretmenlerin değişen rolleri; karma öğrenme ile Mesleki Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme konularına odaklanılmıştır.

 141119-7

141119-8

Konferansın fotoğraf galerisine buradan erişebilirsiniz. Konferansla ilgili tüm dokümanlara buradan erişebilirsiniz.

141119-1

 
1642753380.882 - 21.01.2022 08:56:42 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]