Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Brüksel’de AYÇ Danışma Grubu 51. Toplantısına Katıldık.
Brüksel’de AYÇ Danışma Grubu 51. Toplantısına Katıldık.

Ülkemizin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 4-5 Kasım 2019 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen ‘AYÇ Danışma Grubu 51. Toplantısı’na katılmıştır.

1311119-4

Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen 2008 tarihli Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve güveni teşvik etmek ve genel tutarlığı sağlamak amacıyla AYÇ Danışma Grubu kurulmuştur. AYÇ’nin uygulanmasında Komisyon, Üye Devletler ve paydaşlar arasında merkezi bir istişare platformu olan AYÇ Danışma Grubu, AYÇ uygulamasına katılan ülkeler arasında güven oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü’nün başkanlık ettiği ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) uzmanlığıyla desteklenen Danışma Grubu, Avrupa Konseyi ile birlikte, ulusal temsilciler (Üye Devletlerden ikişer, diğer 11 katılımcı ülkeden ise birer temsilci), iş piyasası aktörleri, eğitim-öğretim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşmaktadır. AYÇ Danışma Grubu’nda ülkemizi Kurumumuzun Başkanı Sayın Adem CEYLAN ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK temsil etmektedir.

Yılda ortalama üç kez düzenlenen Danışma Grubu toplantılarına katılım sağlanarak Avrupa düzeyindeki ve diğer ülkelerdeki gelişmelerin takip edilmesi, ülkemizdeki gelişmelerin paylaşılması, istişarelerde bulunulması ve kurumsal temasların geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu amaçla, AYÇ Danışma Grubu’nun 51. Toplantısı’na Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK katılmıştır. Gündemdeki tüm konuların Danışma Grubu üyeleri tarafından müzakere edildiği toplantının birinci gününün ilk bölümünde, Avrupa düzeyindeki güncel gelişmeler değerlendirilmiş; “Yatay Karşılaştırma” ve “Üçüncü Taraf Ülkeler Boyutu” adlı proje gruplarının çalışmaları paylaşılmış ve Sırbistan referanslama raporunun mevcut durumu sunulmuştur.

1311119-5

1311119-6

Toplantının ikinci bölümünde Litvanya’nın güncellenen referanslama raporu sunulmuş ve AYÇ Danışma Grubu tarafından şeffaf ve başarılı bir rapor olarak değerlendirilmiştir.

1311119-7

Toplantının üçüncü bölümünde ise uluslararası yeterliliklerle ilgili çalışma grubuna yönelik yönergeler ile AYÇ Danışma Grubu 2020-2021 Çalışma Planı taslağı sunulmuş ve üyeler tarafından müzakere edilmiştir.

1311119-8

1311119-9

Toplantının ikinci gününde gelenek olduğu üzere “Doğrulama (validation)” başlığı ele alınmış, Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanmasına ilişkin 2012 tarihli Tavsiye Kararı’nın güncellenmesine dair bilgi verilmiş, Avrupa Doğrulama Envanteri’nin 2018 versiyonu ile İsveç doğrulama uygulamaları raporu sunulmuştur.

1311119-10 1311119-11
1311119-12 1311119-13

Toplantının son bölümünde ise AYÇ Danışma Grubu 2020-2022 Doğrulama için Çalışma Planı sunulmuş ve müzakere edilmiştir.

1311119-5

 
1642751533.731 - 21.01.2022 08:25:55 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]