Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı TYÇ Kurulu 23. Toplantısı Gerçekleştirildi
TYÇ Kurulu 23. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Yirmi Üçüncü Toplantısı; MYK Başkan Yardımcısı Sayın Metin KARAMAN başkanlığında 24 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Görev, Çalışma Usul ve Esas Taslağı ve Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esas Taslağı ile TYÇ İstişare Meclisi nihai listesi Kurul üyelerinin görüşüne sunulmuştur.

TYÇ Kurulu’nun yapısı, üyelerin belirlenmesi ve görev süreleri, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsayan TYÇ Kurulu Görev, Çalışma Usul ve Esasları ile TYÇ Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince TYÇ’ye ilişkin konuları değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla oluşturulan TYÇ İstişare Meclisi’nde temsil edilecek kurum ve kuruluş listesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar’a ilişkin görüş ve önerilerin ise 28/11/2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki toplantıya kadar TYÇ Daire Başkanlığına bildirilmesine karar verilmiştir.

Toplantıya katılım sağlayarak değerli görüş ve katkılarını paylaşan üyelerimize teşekkür ederiz.

 
1642750201.073 - 21.01.2022 08:03:43 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]