Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Avrupa Komisyonu’nun ‘‘Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Öğrenme, Çalışma ve Uluslararası Hareketliliği Destekleme’’ başlıklı çalışması Türkçe yayıma hazırlandı.
Avrupa Komisyonu’nun ‘‘Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Öğrenme, Çalışma ve Uluslararası Hareketliliği Destekleme’’ başlıklı çalışması Türkçe yayıma hazırlandı.

ayc

Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), farklı ülke ve sistemlerdeki yeterliliklerin daha anlaşılır ve şeffaf olmasını sağlayan bir karşılaştırma aracı olmak, ulusal yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan ortak Avrupa çerçevesi olarak kullanılmak ve bireylerin ülkeler ve bölgeler arasındaki hareketliliğini kolaylaştırmak gibi amaçlarla Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 23 Nisan 2008 tarihli Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin (AYÇ) Oluşturulması Hakkındaki Tavsiye Kararı (2008/C 111/01) ile oluşturulmuştur.

Mayıs 2017’de güncellenen Tavsiye Kararı, ülkelere ulusal yeterlilik çerçevelerini (UYÇ) oluşturmalarını ve AYÇ ile referanslamalarını (ilişkilendirmelerini), bu süreci kaliteyi ve şeffaflığı teşvik edecek bir yaklaşımla yönlendirmek amacıyla Ulusal Koordinasyon Noktası (UKN) belirlemelerini tavsiye etmektedir. Bu tavsiye gereğince, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 2008 yılı Aralık ayından itibaren “AYÇ UKN” olarak AYÇ Danışma Grubunda ülkemizi temsil etmekte olup Tavsiye Kararı’ndaki uygulamaları ülkemizde hayata geçirmektedir.

Bu kapsamda, MYK sorumluluğunda tüm paydaşlarım katılımıyla hazırlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), 29 Mart 2017’de AYÇ’ye referanslanmıştır. TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması, ülkemiz eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa normlarına ulaştığını göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir.

AYÇ UKN misyonu gereğince MYK, ülkemizde yeterliliklerden sorumlu tüm kurumların, eğitim faydalanıcılarının, işverenlerin ve diğer paydaşların AYÇ’ye ilişkin güncel bilgi ve belgelere erişimini temin etmekle görevlidir. Bu kapsamda, AYÇ’nin 10. yılına atfen Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Öğrenme, Çalışma ve Uluslararası Hareketliliği Destekleme” başlıklı kitapçık Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı tarafından İngilizce aslına sadık kalınarak Türkçe hazırlanmıştır. AYÇ, AYÇ’nin işleyişi, etkileri, kullanımı ve geleceğine ilişkin temel bilgileri içeren kitapçık, bugüne dek bu konularda hazırlanmış en kapsamlı Türkçe çalışmadır. AYÇ UKN olarak MYK, önümüzdeki dönemde de bugüne kadar olduğu gibi TYÇ’nin uygulanmasında sorumlu tüm paydaşların faydalanacağı çalışmalar hazırlamaya devam edecektir.

AYÇ’nin tanıtımına büyük katkılar sunacağını düşündüğümüz “Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Öğrenme, Çalışma ve Uluslararası Hareketliliği Destekleme” başlıklı kitapçığa aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/Tyc_bilgi_merkezi/Tanitim_materyalleri/AYC_10Yil.pdf

İngilizce özgün metne aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19190&langId=en

 
1576100292.254 - 11.12.2019 22:11:51 - 10.6.30.128 - [3.234.214.113]