Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 21. Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 21. Toplantısı Gerçekleştirildi.

090719-3

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 21. Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkanı Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU Başkanlığında 4 Temmuz 2019 Perşembe günü Kızılcahamam Çam Otel’de gerçekleştirilmiştir.

TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sorumlu kurumlar kalite güvence belgesi ve rehberlerini hazırlamakla yükümlüdür. TYÇ Kurulu 20. Toplantısında kalite güvence sistemini tanımlayan kalite güvence belgesi ve zorunlu rehberlerin sorumlu kurumlar tarafından tamamlanması ve bir sonraki TYÇ Kurulu toplantısında sunulması kararlaştırılmıştır.

090719-4

Toplantıda Uzman Nesrin DOĞAN tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kalite Güvence Belgesi ve Zorunlu Rehberlere ait nihai taslaklar detaylı olarak sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı kalite güvence sistemi hakkındaki sunum Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı AR-GE, Kalite ve İzleme Daire Başkanı Sayın Mehmet Baki ÖZTÜRK, Yükseköğretim Kurulu kalite güvence sistemi hakkındaki sunum ise Sayın Dr. Aslı GÜNAY tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunumların akabinde Kurul üyeleri tarafından mevcut sistemlerin TYÇ Kalite Güvence Yönetmeliği ile uyumluluğu değerlendirilmiştir.

090719-5

Ayrıca, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Yardımcısı ve TYÇ Kurul Üyesi Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM tarafından yükseköğretim kalite güvence sistemi ve YÖKAK’ın sistemdeki rolü ve görevleri hakkında Kurul üyelerine bilgilendirme yapılmıştır.

090719-6

Toplantının ikinci bölümünde ise MYK tarafından yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanmasına (önceki öğrenmelerin tanınmasına) yönelik gerçekleştirilen çalışmaları konu alan Rapor katılımcılar ile paylaşmış ve Uzman Yardımcısı Ekrem YAZICI tarafından konuya ilişkin tanıtıcı bir sunum yapılmıştır.

090719-7

Sorumlu kurumlara ait kalite güvence belgesi ve zorunlu rehberlerin oluşturulmasına ve böylelikle kalite güvence sistemleri ile TYÇ Kalite Güvence Yönetmeliği arasında şeffaf bir bağ kurulmasına yönelik katkıları sebebiyle toplantıya katılan tüm üyelere teşekkürlerimizi sunarız.

090719-3

 
1582530216.151 - 24.02.2020 08:17:16 - 10.6.30.127 - [34.204.191.0]