Announcements Personel ve Destek Hizmetleri Drs. Bşk. Duyuruları Mesleki Yeterlilik Kurumu ile e-Devlet Kapısı arasında başlatılan entegrasyon kapsamında kurum evraklarının doğrulanması işlemleri artık e-Devlet kapısından yapılmaya başlanmıştır.
1615282176.079 - 09.03.2021 10:03:17 - 10.6.40.127 - [3.238.186.43]