ATO Tarafından Düzenlenen “Aktarlık” ve “Çiçekçilik” Meslekleri Tanıtım Toplantısı, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN’ın Teşrifleri ile Gerçekleştirildi.Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen "Aktarlık ve Çiçekçiliğin" meslek olarak kabulüne ilişkin “Topraktan Ticarete – Geleneksel Meslekler Belgeleniyor” başlıklı bilgilendirme toplantısı, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN’ın teşrifleri ile gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında hazırlanan “Aktar (Seviye 5)” ve “Çiçekçi (Seviye 4)” Ulusal Meslek Standartları, 11.08.2021 ve 09.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu mesleklerin ulusal meslek standartlarının yayımlanmasına yönelik yapılan bilgilendirme toplantısına Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN ve Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN’ın katılımları ile birlikte, Çankaya Kaymakamı Sayın Murat DURU, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN, Çankaya Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hadi Hakan MARAŞ, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Sayın Samet GÜNEŞ, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Sayın Mahmut Sami ŞAHİN, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürsel BARAN, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektör temsilcileri katılım sağladı.

Programın açılışında sektör temsilcileri tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı tanıtım stantları katılımcılar tarafından ziyaret edildi ve sektör temsilcileri Aktarlık ve Çiçekçilik mesleklerine yönelik katılımcılara bilgi aktardı.

Açılış konuşmaları kapsamında konuşma yapan Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun, mesleklerin tanımlanması kapsamında oldukça önemli çalışmalar yaptığını, 17 yıldır hem çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun olarak ulusal meslek standartlarını hazırladığını, hem de ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin mesleki eğitim programlarına yansıtılmasında eğitim dünyası ve üniversiteler ile iş birliği gerçekleştirdiğini aktarmıştır. Tüm paydaşların katkıları ile yürütülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar 901 Ulusal Meslek Standardını ve 650 ulusal yeterliliğini hazırladığımızı, 278 sınav ve belgelendirme kuruluşunu yetkilendirerek yapılan sınavlar neticesinde 2,5 milyonu aşkın MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırdığımızı vurgulamıştır.

Tüm bu faaliyetleri sektörlerle iş birliği içerisinde katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirdiğimizi belirterek, bu anlayışla meslek standartlarını ilgili meslekte yetkin, mesleği ve sektörü temsil yetkinliğine haiz, şu an aramızda temsilcilerinin de bulunduğu kurum ve kuruluşlarla yaptığımız protokoller çerçevesinde gerçekleştirdiğimizi ifade etmiştir.

Sayın Bakan konuşmasının devamında, ülkemizin kültürel ve ticari yapısının ayrılmaz bir parçası olan Aktarlık ve Çiçekçilik meslekleri alanında imzaladığımız protokoller ile geçmişten günümüze aktarılan geleneksel mesleklerin niteliklerini ön plana çıkaran önemli bir adım atıldığını belirtmiştir. Günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan Aktarların insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağladığını, Çiçekçilerin ise özel anlarımızı renklendirerek dünyamızı güzelleştirdiklerini ifade etmiştir.

Yaptığımız bu çalışmalar ile Aktarlar ve Çiçekçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, mesleklerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi, sektördeki rekabeti artırmayı ve daha kaliteli hizmet sunmayı amaçladığımızı belirterek, bu tür iş birliklerinin, Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve istihdamına katkı sağlamak için önem taşıdığını vurgulamıştır. Bu amaca ulaşmak için ihtiyaç duyulan işgücünün niteliğinin belirlenmesinde, geliştirilmesinde, işçiye uygun iş ve işe uygun işçi dengesinin sağlanmasının Bakanlığımızın sorumlulukları arasında olduğunu belirtmiştir.