Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığımız Tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Ziyaret Gerçekleştirildi.Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığımız tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Kurumlar arası işbirliklerinin değerlendirildiği bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında Kurum Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Necmi İLHAN ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın M. Fatih Bilal ALODALI karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak ulusal meslek standartları, mesleklerde iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki yeterlilik konularını değerlendirdi.