Ulusal Meslek Standartları
ULUSAL MESLEK STANDARDI

 

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.


Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Meslek Standardının şekli ve içeriği; uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan ve sektör komitesinden görüş alınarak Yönetim Kurulunca onaylanan "Meslek Standardı Formatı"na uygun olmak zorundadır. Meslek Standardı Formatı uluslararası uygulamalardaki değişiklikler ile MYK uygulamalarından elde edilen veriler ve değerlendirmeler dikkate alınarak hazırlama usulüne göre güncellenir.

Standardı belirlenecek mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olmak zorundadır.

 

 

Meslek Standartlarının Hazırlanması, Sektör Komitelerinde İncelenmesi, Yönetim Kurulu Tarafından Ulusal Meslek Standardı Olarak Onaylanmasında Aşağıdaki Ölçütler Dikkate Alınır.

Meslek Standartları;

  • İş analizine dayanır.
  • Hazırlama sürecinde ilgili sosyal tarafların etkin katılımı esastır.
  • Mesleki yeterlilik seviyelerini yansıtır.
  • Mesleki alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerini içerir.
  • Açık ve anlaşılır şekilde yazılır.
  • Hayat boyu öğrenme ilkesine uygundur.
  • Ayrımcılık unsurları içermez.

 

html_f2

MESLEK STANDARDI AKTÖRLERİ VE STANDARTLARIN TANINMA SÜRECİ

html_f2

SEVİYELER

wordsembol

MESLEK STANDARDI FORMATI

wordsembol

UMS FORMATI (REHBER)

wordsembol

MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU

 
İletişim: Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No:12 Balgat - Çankaya / ANKARA Tel: (312) 428 72 08 Fax: (312) 428 72 07 E-mail: myk@myk.gov.tr